top of page

la intenció és el que compta*

La intenció, els pensaments, les idees, la informació, la música... poden modificar la cristal·lització de les molècules d'aigua, així doncs, poden transformar el món físic que ens envolta.

bottom of page