top of page

 

ESTUDI DE BIOHABITABILITAT

La BIOCONSTRUCCIÓ és un document administratiu que acredita que un habitatge és apte per ser destinat a residència de les persones i té les condicions tècniques d’habitabilitat, segons la normativa vigent.

La GEOBIOLOGÍA és una ciència que estudia la relació entre la terra i els éssers vius. Estudia les RADIACIONS NATURALS que emanen de la terra i com afecten als éssers vius.

 

Les RADIACIONS NATURALS són aquelles que emanen de la terra per 

 

 

 

HARMONITZACIÓ

FENG SHUI

RADIACIONS ARTIFICIALS

INSTAL·LACIONS BIOCOMPATIBLES

ESTUDI DE BIOHABITABILITAT

La pot sol·licitar el propietari de l’habitatge, l’administrador o un representant autoritzat.

La cèdula d’habitabilitat és obligatòria per: 

  • Transmetre un habitatge en venda, lloguer o cessió d’ús, en primera transmissió o en transmissions posteriors.

  • Donar-se d’alta dels serveis d’aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i altres serveis.

Què inclou el servei:

  • Desplaçament i Visita a l'habitatge

  • Tramitació de la Cèdula 

  • Taxes de la Generalitat de Catalunya

  • Visat

Quins documents obtindràs:

  • Cèdula d'Habitabilitat

Casas de madera de juguete

sense compromís!

bottom of page