top of page
Casas de madera de juguete

CHB 

CÈDULA

D'HABITABILITAT

La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge és apte per ser destinat a residència de les persones i té les condicions tècniques d’habitabilitat, segons la normativa vigent.

energetic.png

CEE

CERTIFICAT ENERGÈTIC

La certificació energètica dels edificis proporciona informació útil a tots els ciutadans que vulguin comprar o llogar un habitatge exposant les característiques energètiques del mateix.

Edificio blanco

ITE

INSPECCIÓ TÈCNICA DE L'EDIFICI

La Inspecció Tècnica dels Edificis d’habitatges (ITE) consisteix en una inspecció visual de l’edifici que té per objecte de determinar-ne l’estat en el moment de la inspecció i orientar la propietat en les actuacions a realitzar per complir el deure de conservació i manteniment.  

OFERTA !

CHB + CEE

Per a altres tràmits posa't en contacte amb nosaltres.

bottom of page