Casas de madera de juguete

La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge és apte per ser destinat a residència de les persones i té les condicions tècniques d’habitabilitat, segons la normativa vigent.

CHB 

CÈDULA

D'HABITABILITAT

energetic.png

La certificació energètica dels edificis proporciona informació útil a tots els ciutadans que vulguin comprar o llogar un habitatge exposant les característiques energètiques del mateix.

CEE

CERTIFICAT ENERGÈTIC

Edificio blanco

La Inspecció Tècnica dels Edificis d’habitatges (ITE) consisteix en una inspecció visual de l’edifici que té per objecte de determinar-ne l’estat en el moment de la inspecció i orientar la propietat en les actuacions a realitzar per complir el deure de conservació i manteniment.  

ITE

INSPECCIÓ TÈCNICA DE L'EDIFICI

OFERTA !

CHB + CEE

Per a altres tràmits posa't en contacte amb nosaltres.

© 2019 by ÚTER art·quitectura holística.

  • Facebook - Gris Círculo
  • Gris Icono de Instagram

(+34) 621.204.582

info@uter-artquitectura.com

www.uter-artquitectura.com