top of page

La certificació energètica dels edificis proporciona informació útil a tots els ciutadans que vulguin comprar o llogar un habitatge exposant les característiques energètiques del mateix.


Permet que els interessats puguin valorar si l’habitatge que consideren comprar o llogar té les característiques energètiques adients, i conèixer la despesa energètica aproximada que representarà al cap de l’any.


Així mateix el certificat va acompanyat d’un document de recomanacions sobre les millores que es poden fer per a obtenir un comportament energètic més eficient, així com augmentar el confort de l’habitatge i per tant reduïr la despesa energètica si es fa una bona aplicació de les mesures proposades.

L’etiqueta de qualificació energètica d’un habitatge proporciona una classificació en lletres amb un valors per dos conceptes:

 • Consum d'energia primària. Mesurat en kWh/m2any. Aquest és el consum d’energia primària necessari per mantenir els nivells estàndard de confort a l’habitatge. L'energia primària és la font d’energia que s'utilitza sense cap transformació. 

 • Emissions de CO2.

​​La pot sol·licitar el propietari de l’habitatge, l’administrador o un representant autoritzat.

La certificació energètica és obligatòria per: 

 • El propietari o promotor de l’edifici o habitatge té l’ obligació de proporcionar el certificat d’eficiència energètica en cas de venda o lloguer.

 • En cas d’un lloguer s’ha d’entregar al nou llogater una còpia de l’informe de certificació i l’etiqueta d’eficiència energètica. En el cas de renovar un lloguer al mateix llogater, no caldrà realitzar-lo.

 • En el cas d’una compra o venda s’ha d’entregar al nou propietari el formulari del tràmit amb l’ICAEN signat pel tècnic competent, l’informe de certificació, el document detallat de les millores d’eficiència energètiques proposades, la descripció de les proves o comprovacions dutes a terme durant la certificació i l’etiqueta de certificació d'eficiència energètica.

 • Les agències immobiliàries tenen l’obligació d’exhibir l’etiqueta de certificació energètica en tots els habitatges, edificis o locals que publiciten per venda o lloguer.

 

En el cas d'edificis o habitatges existents, la certificació energètica es pot fer de les dues maneres, exclusivament d'un habitatge dins d'un edifici o bé de tot l'edifici, de manera que tots els habitatges del mateix edifici quedaran certificats amb la mateixa qualificació.

 

Què inclou el servei:

 • Desplaçament i Visita a l'habitatge

 • Tramitació del Certificat Energètic

 • Taxes de la Generalitat de Catalunya

 • Visat 

Quins documents obtindràs:

 • Etiqueta de Qualificació Energètica

 • Informe de la Despesa Energètica de l'edifici

 • Certificat d'Eficiència Energètica de l'edifici

 • Informe Descriptiu de Mesures de Millora

CERTIFICAT.png

sense compromís!

bottom of page