La cèdula d’habitabilitat és un document administratiu que acredita que un habitatge és apte per ser destinat a residència de les persones i té les condicions tècniques d’habitabilitat, segons la normativa vigent.

La pot sol·licitar el propietari de l’habitatge, l’administrador o un representant autoritzat.

La cèdula d’habitabilitat és obligatòria per: 

  • Transmetre un habitatge en venda, lloguer o cessió d’ús, en primera transmissió o en transmissions posteriors.

  • Donar-se d’alta dels serveis d’aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i altres serveis.

Què inclou el servei:

  • Desplaçament i Visita a l'habitatge

  • Tramitació de la Cèdula 

  • Taxes de la Generalitat de Catalunya

  • Visat

Quins documents obtindràs:

  • Cèdula d'Habitabilitat

sense compromís!

  • Facebook - Gris Círculo
  • Gris Icono de Instagram

(+34) 621.204.582

info@uter-artquitectura.com

www.uter-artquitectura.com

© 2019 by ÚTER art·quitectura holística.